2009/04/19

v

親ばかチワワ写真。
v
エデンが見つめる先
v v
原チャリが沈み、エロビデオのパッケージが流れている江戸川♪
v

v
でも、エデンたん、社会派じゃないので
v

v
「あの犬、オヤツもらってる・・・。いいなぁ・・・」


v